I GMINNY FESTIWAL
PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ
BŁAŻOWA DOLNA 2005