RADA RODZICÓW
w roku szkolnym 2015/2016

Przewodniczący: p. Renata Hocyk 
Zastępca Przew.: p. Katarzyna Krzeszowiak  
Sekretarz: p.  Lucyna Wacek
Skarbnik: p. Agnieszka Baran