turniej1

SZKOLNY TURNIEJ ROWEROWY

W środę, tuż przed zakończeniem roku szkolnego 2012/2013, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie zorganizował dla uczniów naszej szkoły turniej rowerowy. Celem turnieju było propagowanie bezpieczniej i odpowiedzialnej jazdy na rowerze. Ze względu na niesprzyjająca pogodę turniej odbył się na sali gimnastycznej. W zabawie połączonej z rywalizacją wzięło udział rowerzyści z klas IV - VI. Uczniowie klas młodszych kibicowali starszym kolegom. Komisja zwracała uwagę nie tylko na technikę jazdy, ale także prawidłowe zakładanie kasku oraz odblasków. Zwycięzcami turnieju zostali: Szymon Stasiak z kl. VI oraz Kamil Maciołek i Daniel Sobczyk z kl. IV. Na zakończenie wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali opaski odblaskowe. Zdjęcia  X GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO

dla uczniów szkół podstawowych
 
Błażowa Dolna 2011
 
 


IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO

dla uczniów szkół podstawowych

Błażowa Dolna 2010


W czwartek, 27 maja br., już po raz dziwiąty odbył się w naszej szkole Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Wzięło w nim udział  7 trzyosobowych drużyn ze szkół z terenu naszej gminy. Turniej składał się z dwóch części:
- sprawdzianu teoretycznego - testu jednokrotnego wyboru
- sprawdzianu praktycznej umiejętności jazdy na rowerze - pokonanie toru przeszkód z elementami sprawnościowymi.

Poziom wiedzy i umiejętności praktycznych uczestników turnieju był bardzo wyrównany.

Wyniki klasyfikacji drużynowej:
I miejsce       - Szkoła Podstawowa w Błażowej Dolnej     - 85 pkt
II miejsce     - Szkoła Podstawowa w Lecce                     - 72 pkt
III miejsce    - Szkoła Podstawowa w Piątkowej               - 69 pkt

Wyniki klasyfikacji indywidualnej:
I miejsce         - Patryk Bęben, kl. V, SP Błażowa Dolna    - 33 pkt
II miejsce       - Paweł Kruła, kl. VI, SP Błażowa Dolna      - 31 pkt
III miejsce      - Antoni Panek, kl. VI, SP Futoma              - 27 pkt

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała Komisja w składzie:
- p. mł. asp. Sławomir Kiszka- przedstawiciel Policji
- p. Elżbieta Wyskiel - SP Piatkowa
- p. Agnieszka Kruczek - SP Lecka
- p. Monika Kozdraś-Grzesik - SP Błażowa
- p. Grzegorz Kruczek - SP Futoma
- p. Leszek Gałek - SP Kąkolówka
- p. Ewa Stec - SP Błażowa Dolna

Organizatorzy składają serdeczne podziekowanie przedstawicielowi policjantowi - panu Sławomirowi Kiszce, pielęgniarce - pani Barbarze Jemioła i wszystkim opiekunom, których praca w czasie trwania turnieju przyczyniła się do jego sprawnego przeprowadzenia.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy wysokich wyników.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie
Panu Prezesowi Stanisławowi Bialicowi
i Zarządowi Banku Spółdzielczego w Błażowej
za przekazane środki finansowe na zakup nagród dla uczestników turnieju.