aktualnosci

PROJEKT
"PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY"  
Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Projekt rozpoczął się w 2008 r. i obejmuje między innymi województwami 450 wybranych szkół z podkarpackiego. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Modernizacja treści i metod kształcenia. Opiera się na teorii Inteligencji Wielorakich /IW/ angielskiego neurologa Howarda Gardnera, która zakłada, że każde dziecko jest zdolne, a jeżeli gorzej radzi sobie w jakiejś dziedzinie, nie znaczy to, że jest gorsze od rówieśników. Na podstawie wyników wieloletnich badań H. Gardner określił specyfikę równoprawnych inteligencji występujących u każdego człowieka. Jest to inteligencja językowa, ruchowa, matematyczno-logiczna, wizualno-przestrzenna, przyrodnicza, muzyczna, interpersonalna, intrapersonalna i egzystencjonalna.W naszej szkole program realizowany będzie w trzech etapach w latach 2009-2011 przez uczniów klas pierwszych. Wprowadzanie nowych treści i metod odbywać się będzie na bazie opracowanych na potrzeby projektu materiałów metodycznych. Szkoła otrzyma na realizację programu pomoce dydaktyczne o wartości 8 tys. zł. oraz bezpłatne przeszkolenie nauczycieli realizujących program. Praca z dziećmi będzie prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych. Każdy z etapów zakończony będzie pokazem umiejętności uczniów przedstawionym przed rodzicami i zaproszonymi gośćmi.   

I ETAP PROJEKTU  - p. Jadwiga Szydło

II ETAP PROJEKTU  - p. Małgorzata Woźniak

III ETAP PROJEKTU  - p. Agata Jakubczyk-Piech