alarm

PROJEKT
"ALARM DLA BIORÓŻNORODNOŚCI PODKARPACIA"  
Od września 2014 r. uczniowie szkoły biorą udział w projekcie dofinansowywanym ze środków UE pod nazwą „Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia”. Ma on uświadomić uczniom, jak ważne jest zachowanie bioróżnorodności gatunków fauny i flory, ile korzyści płynie z odpowiedniej gospodarki zasobami przyrodniczymi i jak niebezpieczna jest jednorodność gatunkowa stosowana obecnie na szeroką skalę na całym świecie. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w 2 warsztatach całodniowych poza terenem szkoły, w warsztatach organizowanych na terenie szkoły oraz konkursie plastycznym. Projekt potrwa do kwietnia 2016 r. Organizatorem jest Stowarzyszenie EKOSKOP w Rzeszowie z udziałem Podkarpackiego Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzibą również w Rzeszowie. Szczegóły akcji na www.alarmdlabio.pl oraz www.ekoskop.rzeszow.pl


PROJEKT SZKOLNEJ KAMPANII ŁĄKI ŚW. FRANCISZKA  - p. Agata Jakubczyk-Piech