festiwal

FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ 


XI  FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ

Termin:  5 listopada 2015 r. /czwartek/

Regulamin

Karta zgłoszenia: doc, pdf


X
JUBILEUSZOWY FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ

W czwartek, 6 listopada 2014 r. obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły połączony z potrójnym jubileuszem: 40-lecia szkoły, 10-lecia nadania imienia Armii Krajowej i X Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Wojskowej. Festiwal odbywał się pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Burmistrza Błażowej.  Współorganizatorem festiwalu był GOK w Błażowej. Uroczystość rozpoczęła się wspólną mszą świętą pod przewodnictwem księdza dziekana Jacka Rawskiego, następnie uczniowie, nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście udali się na plac szkolny, gdzie złożono wiązanki kwiatów i znicze pod Obeliskiem Katyńskim i tablicą pamiętkową AK. Po oficjalnym przywitaniu wszystkich zgromadzonych  przez dyrektora szkoły Janusza Maciołka zabrał głos m. in. przedstawiciel IPN w Rzeszowie, który zachęcił do obejrzenia zaprezentowanej w naszej szkole wystawy "Symbole naszej historii".  Następnie uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem p. Agaty Śliwa zatańczyli poloneza. Konferansjerami festiwali byli Gabriela pioła i Jakub Tomaka z kl. VI.  Uczestników festiwalu oceniało jury w składzie: Zofia Stopińska z Polskiego Radia Rzeszów, Tadeusz Chlebek, emerytowany kapelmistrz Orkiestry Wojskowej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, Karolina Kisała ze Szkoły Muzycznej w Błażowej, Jakub Izdebski z IPN w Rzeszowie. W przerwie między obradami jury, czas oczekiwania uświetniły nauczycielki z naszej szkoły - Marta Kulasa i Paulina Bator - oraz uczniowie z Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie pod opieką p. Iwony Josse-Jakubiec.  Więcej...    Zdjęcia
IX
FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ

W czwartek, 7 listopada br. już po raz dziewiąty obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły, który był połączony z Festiwalem Piosenki Patriotycznej i Wojskowej. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji żyjących i zmarłych żołnierzy AK, którą sprawował ks. Dziekan Jacek Rawski. Po mszy św. i uroczystym złożeniu kwiatów i zniczy pod tablicą upamiętniającą Armię Krajową, „Akcję Burza” oraz tablicą zamordowanego w Katyniu kapitana Władysława Adama, rozpoczął się przegląd Piosenki Patriotycznej i Wojskowej. Uczestników festiwalu oceniało jury w składzie: przew. Katarzyna Sobas-Klocek ze Szkoły Muzycznej w Błażowej, Zofia Stopińska z Polskiego Radia Rzeszów, dr Krzysztof Tochman z IPN-u w Rzeszowie i Tadeusz Chlebek – emerytowany kapelmistrz Wojskowej Orkiestry Garnizonowej w Rzeszowie. Nagrody i dyplomy dla zwycięzców ufunfował IPN w Rzeszowie. Organizatorzy gratulują zwycięzcom i dziękują sponsorom, a także przyjaciołom szkoły za pomoc w organizacji tej uroczystośći. Więcej...    ZdjęciaVIII FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ

W dniu 8 listopada br. już po raz ósmy obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły, który był połączony z Festiwalem Piosenki Patriotycznej i Wojskowej. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. za zmarłych żołnierzy Przyjaciół Szkoły: Ś. P. Edwarda Kruczka, Tadeusza Hałonia i Michała Kryczko oraz pozostałych żołnierzy Armii Krajowej, którą koncelebrował ks. Dziekan Jacek Rawski. Po uroczystym złożeniu kwiatów i zniczy pod tablicą upamiętniającą Armię Krajową i „Akcję Burza” oraz tablicą zamordowanego w Katyniu kapitana Władysława Adama, rozpoczęły się przesłuchania uczestników festiwalu. Konkurs oceniało jury w składzie: p. kapitan Andrzej Kufel – kapelmistrz Wojskowej Orkiestry Garnizonowej w Rzeszowie, p. Tadeusz Chlebek – były kapelmistrz tej samej orkiestry i p. Maciej Rędziniak z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Dzieci śpiewały w dwóch kategoriach wiekowych: 0 – III i IV-VI, zespołowo i indywidualnie. Laureatami tegorocznej edycji w I kategorii wiekowej został zespół „Motylki” z Przedszkola Publicznego w Błażowej – przygotowany przez p. Katarzynę Cag, natomiast w II kategorii wiekowej - dla zespołu ze Szkoły Podstawowej w Kąkolówce – przygotowane przez p. Wojciecha Kruczka. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.  Więcej...    Zdjęcia 


VII FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ

W czwartek, 10 listopada, odbył się  w naszej szkole Dzień Patrona Szkoły i VII Festiwal Piosenki Patriotycznej i Wojskowej. Tego dnia naszą szkołę odwiedziło wielu gości. Należą do nich: Pan burmistrz Zygmunt Kustra, przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Jerzy Kocój, ks. dziekanem Jacek Rawski, Pan Edward Chuchla z Rzeszowa – z rodziny śp. Władysława Adama, który dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej, kombatanci – byli żołnierze Armii Krajowej na czele Panią Karoliną Mnich oraz Panem Edwardem Kruczkiem i Panią Danutą Pleśniak, a także emerytowani nauczyciele naszej szkoły na czele z Panią dyrektor Kazimierą Woźniak. Swoją obecnością zaszczycił przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie Pan dr Krzysztofa Tochmana, autor wielu publikacji historycznych m. in. o Cichociemnych. Obecni byli także przedstawiciele rodziców: Pani Kinga Pleśniak– Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Pani Agnieszka Baran i Pan Krzysztof Szura.  Więcej...    Zdjęcia VI FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ

W czwartek, 4 listopada, obchodziliśmy obchodzliśmy Dzień Patrona Szkoły połączony z VI Festiwalem Piosenki Patriotycznej i Wojskowej. Uczestnikami festiwalu byli soliści oraz zespoły z przedszkola oraz szkół z terenu gminy Błażowa. Swoją obecnością zaszczycili kombatanci AK, nauczyciele - emeryci i inni zaproszeni goście. Małych artystów oceniało jury, w którego skład weszli: Pan Andrzej Kufel, Pan Władysław Bober, Ks. Jacek Rawski i Ks. Grzegorz Polasz. Organizatorzy serdecznie dziękują jury za pracę i bezinteresowne zaangażowanie.  Zdjęcia 
  


V FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ

W tym roku już po raz piąty odbył się w naszej szkole Festiwalem Piosenki Patriotycznej i Wojskowej. Uczestnikami festiwalu, jak co roku,  były  zespoły z przedszkoli i szkół z terenu gminy Błażowa oraz zaprzyjaźnionych szkół noszących imię Armii Krajowej. Swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście m.in. kombatanci Armi Krajowej z naszej gminy. Występu oceniało jury, w którego skład weszli m.in. kpt. Andrzej Kufel z Wojskowej Orkiestry Garnizonowej w Rzeszowie oraz Ks. Karol Ciurko.  Korzystystając z okazji organizatorzy serdecznie dziękują w/w osobom za ich bezinteresowne zaangażowanie. Zdjęcia IV FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ

W czwartek, 6 listopada, obchodzliśmy Dzień Patrona Szkoły połączony z IV Festiwalem Piosenki Patriotycznej i Wojskowej. Uczestnikami festiwalu byli soliści oraz zespoły z różnych szkół z terenu gminy Błażowa i miasta Rzeszowa. Swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście m.in. kombatanci na czele z panią Prezes Gminnego Koła ZK RP i BWP Karoliną Mnich. Wysoki poziom festiwalu oceniało jury, w którego skład weszli m.in. Główny Instruktor Muzyki w WDK w Rzeszowie pan Jan Zołoteńko, st. chor. Robert Puła z Wojskowej Orkiestry Garnizonowej w Rzeszowie oraz dziekan Ks. Jacek Rawski.  Korzystystając z okazji organizatorzy serdecznie dziękują w/w osobom za ich bezinteresowne zaangażowanie.Więcej... III FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ

Z okazji Dnia Patrona Szkoły 9 listopada 2006 r. odbył się  III Festiwal Piosenki Patriotycznej i Wojskowej. Wzięło w nim udział 21 zespołów ze szkół podstawowych z terenu gminy Błażowa oraz z Rzeszowa i Zaczernia.

Galeria zdjęć III festiwaluII FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ

W czwartek 9 listopada 2006 r. w naszej szkole z okazji Święta Patrona Szkoły odbył się II Festiwal Piosenki Patriotycznej i Wojskowej. Wzięło w nim udział 21 zespołów ze szkół podstawowych z terenu gminy Błażowa oraz z Rzeszowa i Zaczernia.

Swoją obecnością zaszczycili festiwal zaproszeni goście m. in. członkowie Gminnego Koła Kombatantów AK z Błażowej, burmistrz gminy pan Stanisław Najda, przedstawiciel kuratorium pani Małgorzata Nowińska-Zgórska.

Występy zespołów oceniało jury, w którego składzie weszli: Pani Karolina Mnich - Prezes Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Koła MG w  Błażowej, Kapelmistrz Wojskowej Orkiestry Garnizonowej w Rzeszowie por. Andrzej Kufel, st. chor. Piotr Wilk tejże orkiestry, dr Ryszard Ziobroń - przedstawiciel IPN z Rzeszowa, pan Zbigniew Nowak dyrektor GOK w Błażowej.

Festiwal przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii uczniów młodszych I miejsce zajął zespół "Tygryski"z Państwowego Przedszkola w Błażowej, a  II miejsce reprezentanci naszej szkoły. W kategorii uczniów starszych I miejsce przyznano zespołowi ze Szkoły Podstawowej Nr 28 z Rzeszowa. Ten zespół zdobył również nagrodę specjalną Burmistrza Gminy Błażowa. Zespół z naszej szkoły zajął III miejsce. Pozostałe zespoły otrzymały wyróżnienia i nagrody.

Festiwal przebiegał w miłej atmosferze i mamy nadzieję, że w przyszłym roku weźmie w nim udział jeszcze więcej zespołów.

Galeria zdjęć II festiwaluI FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I WOJSKOWEJ

W środę, 9 listopada 2005 r., w naszej szkole zorganizowano I Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej i Wojskowej. Wzięło w nim udział 16 zespołów z różnych szkół z terenu gminy Błażowa i miasta Rzeszowa.

Swoją obecnością zaszczycili festiwal zaproszeni goście m.in. przedstawiciel KO w Rzeszowie st. wiz. Pani Urszula Stec oraz kombatanci na czele z panią Prezes Gminnego Koła ZK RP i BWP Karoliną Mnich i dr inż. Michałem Kryczko z Przemyśla.

Wysoki poziom festiwalu oceniało jury, w którego skład weszli m.in. Główny Instruktor Muzyki w WDK w Rzeszowie pan Jan Zołoteńko, Kapelmistrz Wojskowej Orkiestry Garnizonowej w Rzeszowie por. Andrzej Kufel oraz emerytowany kapelmistrz tejże orkiestry st. chor. szt. Tadeusz Chlebek. Korzystystając z okazji organizatorzy serdecznie dziękują w/w osobom za ich bezinteresowne zaangażowanie.

Festiwal przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych.

W kategorii uczniów młodszych I miejsce zajął zespół ze SP w Białce, II miejsce  SP z Futomy, III miejsce grupa "Kreciki"  z Publicznego Przedszkola w Błażowej.

W kategorii uczniów starszych jednogłośnie I miejsce przyznano zespołowi ze SP w Błażowej Dolnej, II miejsce zajął zespół ze SP nr 28 w Rzeszowie,  a III miejsce uczniowie ze SP w Kąkolówce.

Nagrodę specjalną Kapelmistrza Wojskowej Orkiestry Garnizonowej w Rzeszowie otrzymała solistka ze SP w Nowym Borku Dominika Czekaj.

Swoją nagrodę dla zespołu ze SP w Futomie przyznała także pani Karolina Mnich. Pozostałe zespoły otrzymały wyróżnienia i nagrody.

Galeria zdjęć I festiwalu