GRONO PEDEGOGICZNE

Rok szkolny 2015/2016

Janusz Maciołek dyrektor szkoły, nauczyciel historii i przyrody
Krystyna Żurek nauczyciel oddziału "0"
Agata Jakubczyk-Piech nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, kl. III
Małgorzata Woźniak  
/w zastępstwie Marta Kulasa/
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, kl. I
Jadwiga Szydło nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, kl.II a
Alicja Korbecka  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, kl.II b
Agata Śliwa  nauczyciel języka polskiego
Elżbieta Rędzio nauczyciel języka angielskiego
Ewa Stec nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych
Iwona Bocek nauczyciel przyrody i muzyki
Ewa Gawińska nauczyciel plastyki
Bogumiła Kozubek
/w zastępstwie Ewelina Cichy/
nauczyciel języka angielskiego
Sebastian Kowal nauczyciel wychowania fizycznego
ks. Leszek Dopart nauczyciel religii
Paulina Szala wychowawca w świetlicy szkolnej 
Beata Kucoń  asystent nauczyciela