NASZA SZKOŁA

Nasza szkoła jest atrakcyjną dla uczniów placówką edukacyjną, która wychowuje i kształci opierając się na powszechnie uznanych wartościach.

Wizja szkoły zakłada, iż jesteśmy społecznością, która:

 • w swoim gronie czuje się bezpiecznie,
 • integruje całą społeczność szkolną,
 • kształtuje prawidłowy rozwój moralny, duchowy i fizyczny,
 • w swoim postępowaniu kieruje się życzliwością, miłością, odpowiedzialnością, tolerancją,
 • uczy patriotyzmu,
 • jest otwarta na potrzeby lokalnej społeczności,
 • przygotowuje uczniów do stawania się obywatelem świata.
W roku szkolnym 2015/2016 uczy się w szkole 98 uczniów w 8 oddziałach.


Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Błażowej Dolnej to szkoła, gdzie panuje przyjazna atmosfera i wspiera się rodziców w wychowaniu dzieci. Naszą naczelną zasadą jest dobro dziecka, a każdy uczeń może osiągnąć sukcesy w wielu dziedzinach.

W szkole do dyspozycji uczniów znajduje się bogato wyposażona biblioteka, pełnowymiarowa, wyposażona w sprzęt sportowy sala gimnastyczna, stoły do tenisa stołowego, boisko do piłki  koszykowej i piłki nożnej, 10 wyposażonych sal dydaktycznych, sala komputerowa, stołówka. Każda sala oraz sala gimnastyczna jest wyposażona w gniazdo sieci internetowej.


Szkoła zapewnia bardzo dobry poziom nauczania skierowany na indywidualny rozwój każdego ucznia, przyjazną atmosferę, bezpieczeństwo, możliwość udziału w różnego rodzaju konkursach z nagrodami, wyjazdach, wycieczkach, imprezach szkolnych, lokalnych i wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych. Stąd współpraca m. in. z GOK w Błażowej, biblioteką, teatrem, filharmonią, kołem łowieckim. Kadra pedagogiczna zapewnia również opiekę poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rzeszowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Błażowej.

Uczniowie nasi szanują wartości przyjęte w koncepcji pracy szkoły. Chętnie biorą udział w pocztach sztandarowych, a szkoła opiekuje się trzema sztandarami: szkolnym i dwoma kombatanckimi - Armii Krajowej.

Szkoła zorganizowała Szkolną Izbę Pamięci Narodowej poświęcona Armii Krajowej.Uczestniczy w ogólnopolskim Programie Edukacyjnym "Katyń... ocalić od zapomnienia" - w ramach którego posadzono Dąb i wmurowano tablicę pamiątkową poświęconą por. Władysławowi Adamowi.
Szkoła za swoją działalność upamietniającą okres II wojny światowej otrzymała w 2006 r. Medal PRPMEMORIA", a w 2011 r. była nominowana do Nagrody Kustosza Pamięci Narodowej - przez Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach organizowanych w ramach realizacji Projektów UE: "Przez aktywnośc do sukcesu", "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III", "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", "Matematyka innego wymiaru".

Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami mogą uczestniczyć w wielu dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych tj.:
 • koło matematyczno-informatyczne,
 • koło polonistyczne,
 • koło teatralne,
 • koło ministrantów,
 • koło muzyczne,
 • SKS,
 • nauka pływania
 • zajęcia w świetlicy szkolnej.

Każdy uczeń mający problemy z przyswojeniem bieżącego materiału może je rozwiązać na zajęciach zespołów wyrównawczych. Swą pomoc oferuje również higienistka szkolna. 

Nasza szkoła oferuje także:
 • dobry poziom edukacji, czego dowodem są odniesione sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych naszych uczniów i absolwentów,
 • tradycyjne szkolne imprezy i uroczystości ujęte w kalendarzu imprez jak: ślubowanie uczniów klas I, Dzień Patrona Szkoły i Festiwal Piosenki Patriotycznej i Wojskowej, Andrzejki, Choinka, Wigilia Szkolna, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Samorządności, uroczyste pożegnanie absolwentów oraz wiele innych okolicznościowych apeli, pokazów, spotkań, imprez spoza kalendarza.
W 2010 r. został przeprowadzony remont szkoły. Wymieniono okna, drzwi wejściowe, system grzewczy, sprzet kuchenny i wykonano ocieplenie oraz elewację budynku.