aktualnosci

PROJEKT
"INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCZOWANIA"


  
W styczniu rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu finansowanego przez EFS w ramach programu „Kapitał ludzki” pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I – III szkół podstawowych na terenie gminy Błażowa”. Są to zajęcia pozwalające dzieciom uzupełniać lub rozwijać zdobyte wiadomości z zakresu matematyki, języka polskiego, przyrody i plastyki.

W naszej szkole komisja zakwalifikowała 21 uczniów do udziału w projekcie. Zajęcia są prowadzone w małych grupach, co umożliwia indywidualne podejście do każdego dziecka, a wymiar dwóch godzin tygodniowo nie obciąża nadmiernie planu zajęć. Zajęcia z języka polskiego prowadzi p. Jadwiga szydło, z matematyki – p. Agata Jakubczyk-Piech, przyrodniczo – matematyczne – p. Krystyna Żurek, a plastyczne p. Małgorzata Woźniak.

Do pomocy nauczycielom prowadzącym szkoła otrzyma pomoce dydaktyczne na sumę ponad 13 tys. złotych. Wszystkie pomoce po zakończeniu realizacji projektu zostaną przekazane na własność na wyposażenie szkoły.

Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny na tablicy dla rodziców /przy wejściu głównym do szkoły/ oraz na tablicy przeznaczonej dla uczniów młodszych na II piętrze. Wszelkie pytania związane z realizacją projektu proszę kierować do dyrektora szkoły lub nauczycieli prowadzących zajęcia. W czasie ferii zimowych, jak i innych dni wolnych od nauki szkolnej, zajęcia z projektu nie będą prowadzone.  
 


"INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA" -  
  PODSUMOWANIE PROJEKTU